Rankų pratimai,
Stovint su hanteliais
Lari škotas su štanga
Atsirėmus į kelėną
Lynas viena ranka
Štangos spaudimas siaurai
Prancūziškas spaudimas
Prancūziškas spaudimas sėdint
Tricepsas sėdint viena ranka
Atsispaudimai ant suoliuko
Štangos lenkimas
Štangos tiesimas

Nusileidimai nuo suolelio

Nusileidimas nuo suolelio yra puikus pratimas ne tik sportuojantiems namuose, bet ir sportininkams. Šis pratimas – puikus priedas atliekant kasdieninę …